این دوره از کلاسها در 8 جلسه و هرجلسه 3 ساعت از دوم بهمن الی بیست و یک اسفند درمرکز آموزش عالی جواد برگزار گردید .

ضمنا در نشست پایانی مراسم اختتامیه به همراه اهدای گواهی  پایان دوره  به شرکت کنندگان برپا شد.

  (خبر نویسی ( استادترقی نژاد
(تیتر نویسی   مدرس  (استادغبیشاوی
(عکاسی خبری  مدرس  (استاد میرجلیلی
(ارتباط با رسانه  مدرس  (استاد شاه شواری
(هنر روابط عمومی   مدرس (استاد معنوی
(مهارت تولید محتوا مدرس (استاد رضوی
(سواد رسانه  مدرس  (استاد پاک طینت

کپشن نویسی  مدرس (استادرضا غبیشاوی)

شبکه های اجتماعی ( استاد روشن بخش) 

از جمله عناوین مورد بررسی در دوره ضمن خدمت ویژه رابطین روابط عمومی و معاونین پرورشی مدارس بود