اولین جلسه کارگاه نوشتن  با حضور معلمان و کادر اجرایی مدارس جوادالائمه در تاریخ 1401/02/20 در دبیرستان دخترانه دوره اول برگزار شد.

دوازده جلسه آموزشی در راستای این موضوع ترتیب داده شده که دو جلسه حضوری و مابقی به صورت آفلاین خواهد بود

کتاب از انشا تا نویسندگی به تالیف مدرس این کارگاه جعفر ربانی به حضار اهدا می گردد.
.این کارگاه به پیشنهاد واحد نشریه برگزار گردیده است